English en

Rundabordssamtal med riksdagsledamot Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna

03 oktober 2023
08.00–09.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Vad är Socialdemokraternas syn på ägande och företagande? Vilka förutsättningar kan och bör finnas? Och vad är politikens roll i detta? Vilka samhällstjänster ska skötas av staten och vad ska det privata näringslivet göra?

Inom ramen för Stockholms Handelskammares initiativ Partnerskap för det goda ägandet arrangeras ett rundabordssamtal med riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och invald i Socialdemokraternas verkställande utskott. Shekarabi har tidigare varit social- och socialförsäkringsminister och civilminister under regeringarna 2019–2022.

Partnerskap för det goda ägandet är ett initiativ som syftar till att verka för ett samhälle där gott och aktivt ägarskap uppskattas, erkänns och kommer till sin fulla rätt, eftersom det är en förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft.

För detta evenemang gäller endast inbjudna.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Har du frågor eller funderingar om detta rundabordssamtal, vänligen kontakta: