English en
Rundabordssamtal

Rundabordssamtal med skolminister Lotta Edholm

20 oktober 2023
11.30–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Hur står det till med skolan egentligen? Vad fungerar väl, och vad behöver reformeras? Under det här rundabordssamtalet samtalar vi med skolminister Lotta Edholm (L) om skolans kvalitet och utveckling, inte minst ur huvudstadsregionens perspektiv.

Skolsystemets funktionssätt och kvalitet påverkar såväl den enskilda individen som samhället på en högre nivå. Skolan lägger grunden för framtidens arbetskraft och forskning, men den formar morgondagens medborgare både när det kommer till värderingar och kunskaper. Och skolans kvalitet i en region är en viktig faktor för regionens attraktivitet i stort, vid sidan av bostäder, infrastruktur och arbetsmarknad – för vem vill bo på en ort där barnen får en dålig skolgång? 

Regeringen har aviserat en lång rad reformer när det gäller skolan. Skolminister Lotta Edholm, med bland annat en bakgrund som skolborgarråd i Stockholms Stad, har en stark förankring i huvudstadsregionen. 

Nyfikna på Lotta Edholms tankar kring skolans kvalitet och utveckling bjuder vi nu in till ett rundabordssamtal för att diskutera de viktiga frågorna om skolan.

För detta evenemang gäller endast inbjudna.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Har du frågor eller funderingar om detta rundabordssamtal, vänligen kontakta: