English en
Rundabordssamtal

Rundabordssamtal med statssekreterare Sara Modig, Kristdemokraterna

07 maj 2024
08.15–09.30

Regeringsgatan 29, Stockholm

Vad är Kristdemokraternas syn på ägande och företagande? Vilka förutsättningar kan och bör finnas? Och vad är politikens roll i detta? Vilka samhällstjänster ska skötas av staten och vad ska det privata näringslivet göra? 

Inom ramen för Stockholms Handelskammares initiativ Partnerskap för det goda ägandet arrangeras ett rundabordssamtal med statssekreterare Sara Modig. 

Sara Modig är statssekreterare på Klimat- och näringsdepartementet med ansvar för näringsfrågor. Modig har bakgrund inom detaljhandeln och var tidigare bland annat vd på fashiontechbolaget Richmond Finch/Racing Shield AB och handläggare på Skatteverket.  

Partnerskap för det goda ägandet är ett initiativ som syftar till att verka för ett samhälle där gott och aktivt ägarskap uppskattas, erkänns och kommer till sin fulla rätt, eftersom det är en förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft. 

Är du intresserad av att närvara vid samtalet? Kontakta: