English en
Stockholms Handelskammares rundabordssamtal

Rundabordssamtal om bättre etablering av ukrainare

16 oktober 2023
11.30–13.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Den 16 oktober bjuder Stockholms Handelskammare i Uppsala län in till ett rundabordssamtal för att diskutera hur olika aktörer tillsammans kan underlätta introduktionen på arbetsmarknaden för våra vänner från Ukraina.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har miljontals människor flytt till andra länder. Många har kommit till Sverige för att etablera sig.

Inom det s.k. Beredskapslyftet, som startades av Novare tillsammans med Wallenbergsstiftelserna och Sofiahemmet under pandemin, har man nu startat Ukrainan Professional Support Center för att kompetensmatcha nyanlända ukrainare med behov hos svenska arbetsgivare.

Beredskapslyftet kommer nu till Uppsala för att tillsammans med andra aktörer försöka bidra till att fler ukrainare når jobb.

Till mötet kommer företrädare från andra företag i Uppsala län, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Vuxenskolan, Folkuniversitet och andra aktörer som är verksamma på området. Vi siktar på att bli maximalt 20 personer i rummet och hoppas att medverkande företag kan bidra med sina perspektiv på vad som fordras för att kunna anställa människor från Ukraina och vilka kompetenser som efterfrågas.

Är du intresserad av att delta? Vänligen kontakta: