English en

Rundabordssamtal om enklare och kortare processer för miljötillstånd

05 oktober 2023
08.30–10.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Den 5 oktober bjuder Stockholms Handelskammare in till ett rundabordssamtal om enklare och kortare processer för miljötillstånd.

Sverige står inför den största omställningen någonsin. Klimatförändringarna ställer krav på nya lösningar som innebär en genomgripande elektrifiering av samhället. 
Ett stort hinder på vägen är långa tillståndsprocesser som både gör det svårt för befintliga verksamheter att ställa om och som dessutom leder till osäkerhet när det kommer till investeringar för nya verksamheter. 

För detta evenemang gäller endast inbjudna.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Har du frågor eller funderingar om detta rundabordssamtal, vänligen kontakta: