English en
Rundabordssamtal

Rundabordssamtal om näringslivets roll i totalförsvaret

30 augusti 2024
11.30–13.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala, Uppsala

Sveriges beredskap är god, sade Per Albin Hansson i augusti 1939. Det stämde lika dåligt då, som idag, visade Stockholms Handelskammare i rapporten Är vi redo? hösten 2023.

Vår rapport byggde på intervjuer med 15 samhällskritiska bolag, som många efterlyste en fördjupad dialog om förväntningar, roll och förutsättningar för samverkan med kommuner, länsstyrelser, regioner och myndigheter.

Rapporten har presenterats vid flera konferenser om näringslivets roll i totalförsvaret.

Handelskammaren erbjuder nu möjlighet till en fortsatt dialog mellan beredskapsansvariga personer i Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Region Uppsala och några av länets mest samhällsbärande företag.

För detta evenemang gäller endast inbjudna.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Har du frågor om detta event? Kontakta Tomas: