English en

Rundabordssamtal om natur i staden 

06 september 2024
12.00–13.00

Att omfamna naturen i städerna skulle kunna vara svaret på vår klimatkris, men hur balanserar vi bäst dessa gröna och urbana krafter? När vi arbetar för att göra våra städer mer hållbara och motståndskraftiga mot miljömässiga och sociala utmaningar måste vi betrakta naturen som en del av lösningen.

Grön infrastruktur lyfts som ett svar på många problem som stadsregioner runt om i världen står inför, från att ta itu med förlust av biologisk mångfald, kyla och renare luft till bättre mental och fysisk hälsa. Under detta rundabordssamtal kommer vi att utforska dessa fördelar när det gäller att integrera naturen mer effektivt i Stockholms stadsplanering och affärspraxis. Vi kommer också att ta upp vad vi som intressenter och medborgare kan göra för att hjälpa till att införliva naturbaserade lösningar som skulle kunna tackla klimatförändringar och positivt påverka stadslivet. 

För att tillhandahålla expertis inom detta område kommer Cecil Konijnendijk, chef för Nature Based Solutions Institute, att presentera sina insikter om naturens betydelse i stadsmiljöer och framtida utvecklingar inom detta område när vi strävar mot att skapa mer hållbara städer.

Dr. Konijnendijk är professor, forskare och rådgivare som har över 25 års erfarenhet av stadsskogsbruk, grönområdesstyrning och policy. Hans nu berömda 3-30-300-regel har fått omfattande beröm över hela världen och hyllats som ett nytt riktmärke för grönare städer. 

Registrering och lunch från klockan 11.30.

3-30-300-regeln

  • Varje person ska kunna se tre träd från sitt hem, sin arbetsplats eller sin studieort. 
  • Minst 30 % av stadens yta bör bestå av trädkronor i städerna på stadsdelsnivå. 
  • Ingen ska bo mer än 300 meter från ett högkvalitativt offentligt grönområde på minst 0,5 hektar. 

Det här eventet är en del av Sustainable City

I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.

Frågor? Välkommen att kontakta mig!

Emily Nagler

Emily Nagler

Näringspolitisk analytiker 08 555 100 19 emily.nagler@stockholmshandelskammare.se E-mail