English en

Rundabordssamtal om utbildningens kraft för ökad social sammanhållning

21 mars 2024
11.00–13.00

Campus Tensta, Hagstråket 11, Stockholm

Insatserna, åtgärderna och ansträngningarna för att skapa ökad sammanhållning och social hållbarhet i Stockholm måste bli betydligt fler. Vi är också övertygade om att näringslivets långsiktiga engagemang kommer att vara viktigt för att vi ska kunna se resultat. Därför bjuder Stockholms Handelskammare in till ett rundabordssamtal i mindre krets på Campus Tensta där vi samlar starka bolag som på olika sätt engagerar sig för ett mer socialt hållbart Stockholm. 

För detta evenemang gäller endast inbjudna.