English en

Så kan upphandlingar ge skjuts åt grön omställning

08 mars 2024
08.30–10.00

Regeringsgatan 29, Stockholm

Sveriges och Stockholms företag är mitt inne i en omfattande omställning och bidrar med lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan. Miljömässigt hållbar upphandling driver på utvecklingen, men rymmer dagens krav inom upphandling den gröna innovationen? 

Hur säkrar vi att juridiken håller jämna steg med tekniken och ger plats för innovationer – för att bättre utnyttja redan existerande infrastruktur och resurser?

Stockholms Handelskammare arrangerar ett rundabordssamtal med fokus på upphandling för innovativa lösningar med näringsliv och beslutsfattare. 

För detta event gäller endast inbjudan.

Det här eventet är en del av Sustainable City

Nu lanserar vi Sveriges mest kompletta hållbarhetsprogram. I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.

Frågor? Vänligen kontakta: