English en
Rundabordssamtal

Så kan upphandlingar ge skjuts åt grön omställning

08 mars 2024
08.30–10.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Sveriges och Stockholms företag är mitt inne i en omfattande omställning och bidrar med lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan. Miljömässigt hållbar upphandling driver på utvecklingen, men rymmer dagens krav inom upphandling den gröna innovationen? 

Hur säkrar vi att juridiken håller jämna steg med tekniken och ger plats för innovationer – för att bättre utnyttja redan existerande infrastruktur och resurser?

Stockholms Handelskammare arrangerar ett rundabordssamtal med fokus på upphandling för innovativa lösningar med näringsliv och beslutsfattare. 

För detta event gäller endast inbjudan.

Frågor? Vänligen kontakta: