English en
Parnerskap

Så kan vi stärka cyklingen i Stockholm

09 september 2021
12.00–13.00

Stockholm

Cykeln och andra mikromobilitetsfordon utgör en viktig del av huvudstadsregionens transporter. Just nu genomgår cyklandet en revolution med nya typer av fordon, till exempel elcyklar, elsparkcyklar och delningsfordon. De nya fordonen förändrar också hur vi reser. Vilka nya krav ställer denna utveckling på infrastrukturen och på hur vi bygger städer? Hur kan vi anpassa regelverk och gator för att cyklingen ska kunna utvecklas även i framtiden? 

Välkommen till ett seminarium torsdagen den 9 september kl. 12:00-13:00, då vi bland annat presenterar handelskammarens nya rapport om cykelstaden Stockholm samt ett antal åtgärder för att stärka cyklingen i staden. 

Vid seminariet får du även ta del av politikers, företags och experters tankar och idéer kring cyklandet och mikromobiliteten. 

Medverkande:

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholms stad
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm, Vasakronan
Tina Ghasemi Liljekvist, Senior Public Policy Manager, Voi
Mattias Johansson, vd, Bravida
Emil Rensvala, verksamhetsledare, Svenska cykelstäder
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Registrering och lättare lunch serveras från 11:45 för de som deltar på plats där maxantal på 35 personer gäller. 

Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. Det är också viktigt att avstånd hålls till andra människor. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.   

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail