English en

Så rustar vi Arlandas omkringliggande vägar och järnvägar

01 april 2022
12.00–13.00

Infrastrukturen kring Arlanda är otillräcklig, vilket medför att flygplatsen blir otillgänglig. Den geografiska placeringen är en utmaning men behöver inte vara ett problem om vägar och järnvägar är väl utbyggda.

Hur ökar vi kapaciteten i infrastrukturen? Hur får vi fler att välja att resa kollektivt till och från Arlanda? Och vad bör den pågående Arlandautredningen föreslå för att förbättra tillgängligheten?

Vid ett seminarium fredagen den 1 april klockan 12.00–13.00 presenteras och diskuteras en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Rapporten föreslår flera kostnadseffektiva satsningar på Arlandas omkringliggande infrastruktur – i syfte att kraftigt öka kapaciteten.

Medverkande:

Fredrik Jaresved, direktör för strategiska initiativ & innovation på Swedavia
Helena Sundberg, regionchef Stockholm på Trafikverket
Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)
Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S)
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare
Ytterligare talare tillkommer.

Seminariet modereras av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Mingel, registrering och servering av lunch från klockan 11.30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube.