English en
Rundabordssamtal

Sjukvårdens utmaningar med finansregionråd Aida Hadžialić

30 november 2023
12.00–13.00

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Ett rundabordssamtal om effektivitet, kompetensförsörjning och utmaningar inom sjukvården.

Sjukvården är toppar väljarnas viktigaste frågor. Att det finns en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet är viktigt både för den enskilda människan som är sjuk som för att hela samhället ska fungera.

Under detta rundabordssamtal med Finansregionrådet Aida Hadžialić (S) kommer vi att diskutera vårdens effektivitet, hur sjukvården ska klara kompetensförsörjningen och erbjuda en god arbetsmarknad samt hur privata företag och utförare kan komplettera den offentliga vården och bidra till innovation och patientnytta.

Det här är våra rundabordssamtal

Stockholms Handelskammare arrangerar varje år ett flertal rundabordssamtal inom aktuella teman och områden. Syftet med dessa är att föra samman näringsliv och politik och diskutera olika utmaningar i en mindre krets.

Vid frågor, vänligen kontakta: