English en

Spaning Samtiden

20 augusti 2024
08.00–09.00

Digitalt

De senaste åren har varit tuffa för hushållen, företagen och stora delar av samhället. Osäkerheten tilltar och vårt beroende av omvärlden blir allt större. Under supervalåret ritas den politiska kartan om på flera platser i världen, och påverkar även Sverige. Vad betyder detta för säkerhetsläget, ekonomin och återhämtningen?

I Sverige kanske vi börjar skönja en vändning. Inflationen har gått ner, och räntorna viker.
Optimismen tilltar. Bostadsbyggandet haltar dock fortfarande och allt fler företag tvingas kasta in handduken. Vad har vi att vänta under det andra halvåret 2024?

Under Spaning Samtiden får du hjälp med orienteringen. Hjälp att navigera i nutiden. Hjälp att se de stora linjerna, ställa de rätta frågorna och göra bättre vägval. Här får du del av aktuella bedömningar och analyser av vad som väntar under kommande halvår/år. Syftet är att ge våra medlemsföretag, myndigheter och andra aktörer lite bättre förutsättningar att orientera sig i en rätt stökig tid och fatta bättre beslut i sin verksamhet.

Spaning Samtiden ersätter den tidigare digitala Uppsalafrukosten.

Medverkande

En ny besättning av makthavare tar plats i Bryssel efter valet till Europaparlamentet.
Vad kan vi vänta av EU och hur påverkar det Sverige? Lina Lund, EU-korrespondent
på Dagens Nyheter

Hur går det för svensk ekonomi, bostadsbyggandet, inflationen och konkurserna? Är
vändningen här, eller har näringsliv och hushåll mer att oroa sig för? Carl Bergkvist,
chefekonom Stockholms Handelskammare.

Indien har gått om Kina i antal invånare och valet i världens största demokrati har
nyligen avslutats. Vilka tre saker behöver man känna till för att förstå det nya,
moderna och växande Indien? Tanmaya Lal, Indiens ambassadör i Sverige.

Snart 10 år sedan Parisavtalet antogs. Hur långt har världen kommit för att hejda utsläppen och vad kan vi vänta av kommande tio år? Johan Kuylenstierna, Generaldirektör för det statliga forskningsrådet FORMAS.

Vad kommer att avgöra utfallet av tidernas smutsigaste presidentvalskampanj i USA?
Dag Blanck, professor i nordamerikastudier och föreståndare för Svenska institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet.

Fler talare tillkommer.

Moderator: Tomas Stavbom