English en
EU-minister Jessika Roswall

Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

08 november 2023
14.00–15.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter och näringsliv vända utvecklingen och nyttja EU-medlemskapet för att stärka svensk konkurrenskraft och att bidra till den gröna industrialiseringen?

Välkommen till ett seminarium kring en ny EU-rapport, där EU-ministern Jessika Roswall (M) tillsammans med Stockholms Handelskammare och Balanskommissionen granskar det svenska EU-medlemskapet. Därefter följer ett panelsamtal tillsammans med flera namnkunniga experter.

Medverkande:

Jessika Roswall (M), EU-minister

Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot

Anders Edholm, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, SCA

Lena Nerhagen, lektor i nationalekonomi, Högskolan i Dalarna

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen

Daniella Waldfogel, vice vd, Stockholms Handelskammare och Anders Sundström, ordförande Balanskommissionen hälsar välkomna.

Seminariet modereras av Karin Emanuelli, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

Fika och mingel från klockan 13.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet sänds digitalt i efterhand.

Om Balanskommissionen:

Balanskommissionen är ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling. Bakom kommissionen står bolagen Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA samt Södra Skogsägarna.

För pressförfrågningar, eller om du som journalist önskar närvara vid eventet. Kontakta Simon Andersson, presschef: 072 083 66 27.

David Ejnar

David Ejnar

Projektledare – föräldraledig 08–555 100 81 david.ejnar@stockholmshandelskammare.se E-mail