English en

Staten och kapitalet – klarar det offentliga sitt investeringsbehov utan näringslivet?

11 juni 2024
12.00–13.00

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Samhället står inför stora investeringar. Eftersatt infrastruktur ska underhållas och byggas ut samtidigt som energiproduktionen ska fördubblas på ett par decennier. Dessutom ska de fossila utsläppen bort och det militära försvaret ska rustas.

En stor del av utgifterna kommer bäras av det offentliga. Men klarar staten av att bära alla kostnader själv? Eller krävs nya lösningar för att samhället ska kunna genomföra nödvändiga investeringar och satsningar?

Vid seminariet presenteras en ny rapport om statens investeringsbehov och hur kostnaderna ser ut de kommande decennierna. Därefter följer en diskussion om vad som krävs för att det offentliga ska klara sitt åtagande. Behövs mer privat kapital?

Talare:

Kristin Magnusson Bernard, vd, Första AP-fonden (AP1)
Klas Tikkanen, COO, Nordic Capital
Philip Ajina, Founding Partner, Infranode
Frida Wallnor, politisk redaktör, Dagens industri
Laura Hartman, nationalekonom
John Hassler, professor i nationalekonomi

Modererar samtalet gör Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

I partnerskap med:

En del av Capital of Finance:

”Capital of Finance” är Stockholms Handelskammares serie med nedslag om huvudstaden som finansiellt centrum.

Kontakt