English en
Leadership for smart cities

Leadership for smart cities

20 maj 2022
11.00–13.30

Eric Ericsonhallen

Om eventet och Stockholm Handelskammares årsmöte 2022

Stockholm har i decennier legat i framkant när det gäller informationsteknik, telekommunikation och internetanvändning. Här finns alla möjligheter att med hjälp av teknikens kraft lösa de viktiga framtidsfrågorna kopplade till energi, mobilitet och en grön omställning av stadens övriga funktioner. 

Men hur gör vi i praktiken och vilka hinder behöver undanröjas för att Stockholm ska bli världens smartaste, och i förlängningen också mest hållbara, stad?  

Tillsammans med Ericssons koncernchef Börje Ekholm, Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr, hoppas vi kunna knäcka koden.  

Varmt välkommen till årets viktigaste samtal om stadens möjligheter och utmaningar i digitaliseringens och den gröna omställningens tidevarv – i en snabbföränderlig omvärld och i ett nytt geopolitiskt landskap. 

Keynote speakers

Information om dagen

Tid
Klockan 11.00: Mingel

Klockan 12.00–13.30: Tvårätters lunch och program. Årsmöte och fullmäktigemöte* pågår kl. 12.00–12.30. 

Plats
Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2–4 på Skeppsholmen.

Kostnad
500 kronor/kuvert, anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en kollega.

*Notera att företaget måste vara medlem i Stockholms Handelskammare för att rösta på årsstämman.