English en

Stockholmssamtalen del 4: Slussen

30 maj 2024
14.00–16.00

Återigen bjuder Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare in till ett samtal om Stockholms framtid – denna gång med fokus på Slussen.

När Slussen är färdigbyggd år 2027 kommer Stockholm att få ett nytt landmärke. Slussen blir en viktig knutpunkt för många trafikslag: bussar, tunnelbana, cykel och fotgängare. Vad kommer Slussen att betyda för kollektivtrafikens möjligheter i Stockholm och visionen om en hållbar och grön huvudstad? Vad ser politiken för möjligheter med Slussen som kollektivtrafiknod för både besökare – och för de som redan bor här?

För detta evenemang gäller endast inbjudna.