English en

Störa, beröra eller bara vara snyggt? Seminarium om den offentliga konsten.

08 november 2024
08.30–09.30

Regeringsgatan 29, Stockholm

Den offentliga konsten bidrar inte bara till att ge stadens platser mening och identitet, utan också till att skapa debatt och locka besökare. I samarbete med initiativet Gallery Weekend Stockholm bjuder Stockholms Handelskammare in till ett spännande scensamtal om konstens värden och roller i stadens offentliga rum.

Den offentliga konsten spelar en allt viktigare roll i städer. Den ger platser mening, bygger identitet, cementerar tillhörighet och gör staden attraktiv. Den sätter städer på kartan och lockar långväga besökare. Den hörs och syns överallt. Ibland lite för mycket, enligt vissa. Den kan sticka i ögonen, vålla våldsamma debatter och slitas ned. Kortfattat – en källa till ständig diskussion.

Men hur mår Stockholms offentliga konstliv? Vilka värden skapar konsten på våra gator och torg för staden och dess invånare? Vem tillåts utsmycka vår stad? Och ska den offentliga konsten uppröra, mana till eftertanke eller bara vara vacker utsmyckning?

Som en del av Stockholms Handelskammares samarbete med initiativet Gallery Weekend Stockholm ser vi fram emot ett spännande scensamtal om statyerna, muralmålningarna, skulpturerna, installationerna, monumenten, graffitin och den offentliga konstens roll i staden.

Medverkande

Programmet uppdateras löpande

Läs gärna mer om initiativet Gallery Weekend Stockholm här.

Mer info kommer.