English en
Stormöte Fastighetsnätverket - Trygghet

Stormöte i Uppsala Fastighetsnätverk – Trygghet

05 maj 2022
07.45–08.45

Trygghet i närmiljön – oavsett om det är runt bostaden, i parken eller köpcentret. Trygghet är i dag en av de allra viktigaste faktorerna när människor väljer var de ska bosätta sig och leva sina liv. Och därför också i hur hållbara städer utvecklas.  

Så vilka problem finns i Uppsala i dag? Hur kommer vi åt dem? Vilka möjligheter skapas när staden växer, förtätas och utvecklas? 

Medverkande: 

Mattias Tegefjord, vd Uppsalahem 
Snezana Oscarsson, Skandia Fastigheter 
Lisa Sannervik, Uppsalapolisen 
Anders Fridborg, Uppsala kommun  
Elisabet Jonsson, Uppsala kommun 
Erik Engstrand, Safe Asset Group 

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer? Kontakta Håkan Tribell på hakan.tribell@stockholmshandelskammare.se