English en
uppsala

Stormöte i Uppsala Fastighetsnätverk

06 maj 2021
07.45–08.45

Digitalt

Uppsala växer – från stora planer till konkret verklighet

Denna gång är temat Uppsalas stora projekt. Inom ramen för Uppsalapaketet finns ett avtal med staten om två nya järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, samt 33 000 bostäder i södra Uppsala och 15 000 bostäder i Knivsta. Redan detta är ett stort beting. Till det kommer utveckling i många andra delar av Uppsala. Dessutom i en stad med mycket höga ambitioner gällande hållbarhet, både för miljön, för social sammanhållning och för ekonomin. Mycket planeras, och många avgörande beslut fattas inom de närmsta åren. Det är nu storstilade visioner och planer ska omsättas i konkret handling. Hur ska det gå till? Vad kan vi lära av erfarenheter från andra länder?

Gästtalare är;
• Christian Blomberg, sedan årsskiftet nytillträdd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun
• Mathias Ahlgren, Urban planner på Sweco arkikteter

Dessutom, som alltid, spaningar om vad som hänt sedan senast och vad som är på gång.

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Håkan Tribell.

Välkommen!