Uppsala central

Stormöte i Uppsala Transportnätverk

24 September 2021
07:30 - 09:00
Uppsala

Drivmedel - tillgången och omställningen till hållbart och förnybart

Omställning och utfasning av fossila bränslen är en ledande trend inom transportsektorn. År 2045 ska transportsektorn vara fossilfri. Hur påskyndas den utvecklingen i Uppsala län? Räcker ladd-infrastrukturen och är överföringskapaciteten tillräcklig? Finns det andra förnybara drivmedel och vad är på gång i Uppsala län som har betydelse för alla fordonstyper?

Landshövding Göran Enander berättar om länets samordnade insatser kring elektrifiering, som ingår i initiativet #uppsalaeffekten, tillsammans med andra ledande företrädare för branschen.

Nätverket går även igenom Region Uppsalas förslag till ny länstransportplan, som omfattar prioriterade investeringar i det lokala och regionala vägnätet, kollektivtrafikanläggningar och järnvägsrelaterade satsningar fram till år 2033.

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Tomas Stavbom.

tomas stavbom
Tomas Stavbom
Regionchef Uppsala
018-50 29 99