English en
Skiss på byggnader

Stormöte med fastighetsnätverket Uppsala

16 november 2023
07.30–09.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Vad händer när Uppsala står under vatten? Först torka i juni. Därefter regn. Mer regn. Och översvämningar. Förra året i Gävle, som kostade försäkringsbolagen 1,9 miljarder kronor. Detta år stod Sala, Heby och delar av Mellansverige under vatten.

Kan detta hända i Uppsala?

Det har redan hänt. I april 1900 rodde man längs Skolgatan. 2018 badade folk i översvämningen vid Centralstationen.

I ett framtida förändrat klimat ökar risken för skyfall och översvämningar som kan leda till allvarliga problem för båda människor och samhälle. Även för näringsliv och fastighetsägare, som har ansvar för sin egendom. Scenarier för Fyrisån visar att stora delar av Uppsala är utsatt och skulle kunna drabbas redan nästa år.

Hur blir vi mer välförberedda? Hur lindrar vi konsekvenserna om vattnet börjar stiga? Hur anpassar vi oss bättre inför kommande kriser? Vad kan vi lära av andra?

Mycket står på spel. Missa inte nästa stormöte med Fastighetsnätverket.

Välkomna! 
Mats Åleskog, nätverksledare och Tomas Stavbom, regionchef för Stockholms Handelskammare i Uppsala. 

Program:

  • Vad hände när Svartån svämmade över? Ögonblicksbild från verkligheten – Christian Brobeck, vd, Aroseken AB.
  • Klimatrisker, översvämning och försäkringsbranschen – Ulrica Hedman, Länsförsäkringar, Uppsala.
  • Hur förbereder man sig inför översvämningar och vilket ansvar har en bebyggd centrumfastighet? – Snezana Oscarsson, centrumchef, Skandia Fastigheter.
  • Klimatanpassning för hållbar försäkring och åtgärder som förebygger skador orsakade av skyfall – Johan Holmqvist, adj. professor inom hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Hur går det till i praktiken? VA-projektering och dagvattenhantering på riktigt – Kerstin Lindgren, enhetschef, Bjerking och Lars Svensson, koncernchef, SH-Bygg.


Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar.
Vill du veta mer? Kontakta Tomas Stavbom.