English en

Stormöte i Uppsalas Fastighetsnätverk

24 augusti 2023
07.45–09.00

Hur går det med Uppsalas tillväxt?

Uppsalas tillväxt drivs av stadens attraktivitet. Till den här staden, och till den här regionen, vill folk flytta för att bo, arbeta och leva. Men det senaste året har präglats av osäkerhet på marknaden, osäkerhet i politiken och också osäkerhet kring Fyrspårets tidsplan. Marknaden ogillar osäkerhet – så Fastighetsnätverket söker svar. Hur går det med Uppsalas tillväxttakt och fortsatta utveckling? Hur ser tidsplanerna ut och vad är det nu som gäller? Vi går direkt till källorna för att få svar. 

Medverkande: 

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. 
Niklas Dernell, projektchef Fyra spår, Trafikverket 
Stefan Attefall, landshövding 

Välkomna! 
Mats Åleskog, nätverksledare, och Tomas Stavbom. 

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar.
Vill du veta mer? Kontakta Tomas Stavbom.