English en

Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?

04 december 2023
12.00–13.30

Stockholm, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

De senaste åren har säkerhetsläget i vår nära omvärld försämrats. Ökade militära hot, en tilltagande risk för terrordåd och fler attacker mot IT-system och annan kritisk infrastruktur är några exempel på sådant som gör att statsministern i dag talar om att vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.

Anmäl intresse att delta

Välkommen att anmäla ditt intresse här.

Om eventet

Ansvaret för vår säkerhet vilar inte endast på staten. Näringslivet spelar en mycket viktig roll i händelse av kris eller krig. Tillgången på kritiska produkter och tjänster, befolkningens motståndsvilja och upprätthållandet av samhällskritisk infrastruktur och grundläggande samhällsservice är exempel på områden där näringslivet kommer att spela en avgörande roll i händelse av konflikt.

Är vi redo? Vilken är näringslivets syn på sin roll inom totalförsvaret? Och har näringslivet de verktyg det behöver för att kunna ta ansvar?

Detta är frågor som vi kommer att belysa på vårt seminarium måndag den 4 december klockan 12.00–13.30. I samband med seminariet lanserar vi också en rapport om näringslivets roll i totalförsvaret.

Vid seminarium kommer vi att lyssna på några av de främsta företrädarna för både det civila och militära försvaret.

Medverkande:

Ewa Skoog Haslum, konteramiral och Sveriges marinchef

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB

Patrik Oksanen, journalist, författare och säkerhetspolitisk debattör

Pär Svärdson, vd, Apotea

Nina Larsson, Chief of Staff, 4C Strategies

Sebastian Carlsson, vice vd, Combitech

Nina Jönsson, vd, ICA Gruppen

Carl-Johan Dahlgren, affärsutvecklingschef Nordeuropa, TXOne

Seminariet modereras av Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29.

Anmäl intresse här.

I partnerskap med:

Loggor TXOne_4C Strategies
David Ejnar

David Ejnar

Projektledare – föräldraledig 08–555 100 81 david.ejnar@stockholmshandelskammare.se E-mail