English en

Sverige i en allt osäkrare värld – vilken roll har näringslivet?

04 december 2023
12.00–14.00

Regeringsgatan 29

De senaste åren har säkerhetsläget i vår nära omvärld försämrats. Ökade militära hot, en tilltagande risk för terrordåd och fler attacker mot våra IT-system och annan kritisk infrastruktur är några exempel på sådant som gör att statsministern idag talar om att vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.

Ansvaret för vår säkerhet vilar inte endast på staten. Näringslivet spelar en mycket viktig roll i händelse av kris eller krig. Tillgången på kritiska produkter och tjänster, befolkningens motståndsvilja och upprätthållandet av samhällskritisk infrastruktur och grundläggande samhällsservice är exempel på områden där näringslivet kommer att spela en avgörande roll i händelse av konflikt.

Är vi redo? Och vilken är näringslivets syn på sin roll inom totalförsvaret?

Medverkande:

Programmet uppdateras löpande.

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. 

I partnerskap med:

Partnerskap