English en
Trade Talks: Brasilien

Trade Talks: Brasilien

19 september 2023
14.00–15.30

Digitalt

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Den här gången utforskar vi de politiska förutsättningarna i Brasilien och dess inverkan på svenska företag.

Brasilien är en viktig strategisk handelspartner för Sverige på grund av sin omfattande ekonomi och stora marknadspotential. Sverige och Brasilien har över åren etablerat starka bilaterala samarbeten inom områden som forskning, innovation och hållbar utveckling, vilket ytterligare stärker handelsrelationerna.

Anmäl dig till TRADE TALKS: Brasilien, den 19 september, där vi kastar ljus över den brasilianska marknaden och den politiska kartan i Brasilien, samt undersöker dess konsekvenser, utmaningar och möjligheter för svenska företag som både har en närvaro eller önskar etablera sig där.

Här får du möjligheten att ställa frågor och delta i samtalet om hur svenska företag kan navigera i den rådande politiska miljön och identifiera strategier för att säkerställa framgångsrika verksamheter i Brasilien.

Frågor om Trade Talks

Vad är Trade Talks? 
Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare i samarbete med svenska utlandshandelskammare och marknadsexperter. 

Som deltagare i Trade Talks interaktiva webinars, 5 stycken under 2023, kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk. 

För vem?
Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Kommande Trade Talks 2023:

2023-12-07 Trade Talks Germany – Norrbottens Handelskammare

Tidigare Trade Talks:

2023-06-01 Trade Talks Canada – Norrbottens Handelskammare 

2023-04-19 Trade Talks Netherlands – Västsvenska Handelskammaren 

2022-12-16 Trade Talks Finland – Norrbottens Handelskammare

2022-11-10 Trade Talks USA – Östsvenska Handelskammaren

2022-10-27 Trade Talks China – Stockholms Handelskammare

2022-06-22 Trade Talks UK – Västsvenska Handelskammaren

Sveriges Regionala Handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län | Mellansvenska Handelskammaren | Handelskammaren Mittsverige | Handelskammaren Mälardalen | Norrbottens Handelskammare | Stockholms Handelskammare | Västerbottens Handelskammare | Västsvenska Handelskammaren | Östsvenska Handelskammaren