English en
TRADE TALKS

TRADE TALKS: FINLAND

16 december 2022
10.00–12.00

Digitalt

Finland är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Det geografiska läget och de nära affärsrelationerna mellan länderna skapar stora möjligheter för svenska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Globalt sett är Finland starka inom teknik och innovation, vilket skapar en bredd av affärsmöjligheter inom flera olika sektorer. Svenska produkter och tjänster är uppskattade, och Sverige har tack vare den geografiska närheten och den nordiska gemenskapen en konkurrensfördel gentemot andra länder.

Under webinariet kommer experter från ledande organisationer att berätta om den finska marknaden, samt vad man som svenskt företag ska tänka på när man vänder blicken österut. Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor.

Experter som talar:

International Trade & Differences in Business Culture
Patrik Lindfors, Director, Finnish-Swedish Chamber of Commerce, Stockholm

Successful market entry to Finland:
  Christian Weckman Country Manager & Elina Rantanen Senior Project Manager, Business Sweden, Helsinki, Finland

Invest in Finland
Tobias Petrini, Senior Advisor, Business Finland, Stockholm, Sweden

Business oportunities in Lapland Region
Hanna Baas, Vice President, Lapland Chamber of Commerce, Rovaniemi, Finland

Business oportunitites in Oulu Region & Successful Cross-border
Petri Karinen, Head of International Affairs, Business Oulu, Oulu, Finland

Moderator:
Sabrina Suikki, Project Manager, International Affairs, Norrbotten Chamber of Commerce, Luleå, Sweden

 

Vad är TRADE TALKS?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare och består av en serie av webinars med de senaste uppdateringarna och analyserna inom internationell handel från aktuella marknader. Under webinariets gång finns möjlighet till dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag som ger sin bild och lärdomar.

FÖR VEM?
Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Innan varje webinar kommer de som anmält sig att få ett mejl med länk till kommande sändning.

Sveriges Regionala Handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län | Mellansvenska Handelskammaren | Handelskammaren Mittsverige | Handelskammaren Mälardalen | Norrbottens Handelskammare | Stockholms Handelskammare | Västerbottens Handelskammare | Västsvenska Handelskammaren | Östsvenska Handelskammaren