English en

TRADE TALKS: KINA

27 oktober 2022
09.00–10.30

Digitalt

Dagens Trade Talk: Kina

Zero COVID-19 Policy, samt ekonomiska och geopolitiska utmaningar till trots, så är Kina fortfarande världens näst största ekonomi, med den potential, möjligheter, och utmaningar för svenska företag det innebär.

Svenska Handelskammaren i Kina och Business Sweden i Kina kommer att ge en uppdaterad överblick hur svenska företag som redan är etablerade på kinesiska marknaden ser på företagsklimatet samt hur man ser på nära framtiden.

Ma Jun, President of Volvo (China), kommer även ge en inblick i hur Volvo Group möter de möjligheter och utmaningar den kinesiska marknaden kan ge.

Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor.

Medverkande:

Ma Jun, President of Volvo (China) Investment, Ltd.
Daniela Ling-Vannerus Cassmer, General Manager, Swedish Chamber of Commerce in China
Joakim Abeleen, Trade and Invest Commissioner & Market Area Director Greater China, Business Sweden

Vad är Trade Talks?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Webinarierna riktar sig till exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Via Trade Talks sex stycken interaktiva webinarier kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk.