English en

Trade Talks: Nederländerna

19 april 2023
09.00–10.30

Digitalt

Nederländerna anses vara en av de mest öppna ekonomierna i världen och ligga i absolut framkant vad gäller teknologisk utveckling och innovation. Landet är det mest tätbefolkade i EU (efter Malta) med en infrastruktur som ofta omnämns vara bäst i Europas, inkluderat Europas största hamn. Såsom närliggande marknad med stark köpkraft och konkurrenskraftigt affärsklimat anses det vara en mycket bra ingång till norra Europa bland svenska företag. Vad gäller affärskultur och språk så har svenska företag också relativt enkelt att etablera sig, varför det är ett naturligt steg efter hemmaregionen Norden.  

Lyssna till experter och företag för en uppdatering kring marknaden och affärsmöjligheter! 

Du kommer ges möjlighet till att ställa just dina frågor till experterna. 

PÅ SCEN 

 

Upcoming webinars 2023:  

 

Take part of our earlier webinars:  

2022-06-22 Trade Talks UK – Västsvenska Handelskammaren 

2022-10-27 Trade Talks China – Stockholms Handelskammare 

2022-11-10 Trade Talks USA – Östsvenska Handelskammaren 

2022-12-16 Trade Talks Finland – Norrbottens Handelskammare (Recording will be published in January 2023) 

 

Vad är Trade Talks?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare i samarbete med svenska utlandshandelskammare och marknadsexperter.  

Som deltagare i Trade Talks interaktiva webinars, 5 stycken under 2023, kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk.  

Sveriges Regionala Handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län | Mellansvenska Handelskammaren | Handelskammaren Mittsverige | Handelskammaren Mälardalen | Norrbottens Handelskammare | Stockholms Handelskammare | Västerbottens Handelskammare | Västsvenska Handelskammaren | Östsvenska Handelskammaren