English en
Tulldagen online 2021

Tulldagen 2021

23 november 2021
10.00–18.00

Tulldagen 2021 – Välkommen till Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är mötesplatsen för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. Här träffas utställare, företag, organisationer och myndigheter för att ta del av intressanta seminarier och nyheter. Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I år genomförs även en Tulldag online.

Innehållet på Tulldagen 2021 är precis som tidigare år mångsidig. Såväl i de gemensamma som valbara seminarierna tas en mängd intressanta ämnen upp inom området tull, internationell handel och transport, som till exempel:

Läs mer om programmet lite längre ned på den här sidan.

Pris från och med 1 oktober
Medlem: 3 400 kr
Övriga: 4 100 kr

Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. Alla priser är exklusive moms. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Tulldagen arrangeras även i Göteborg 10 november, Malmö 30 november och Tulldagen online 2 december

Om restriktionerna inte tillåter fysisk närvaro genomförs Tulldagen 2021 endast online den 2 december. Det betyder att om du har anmält dig till en fysisk tulldag kommer du istället att får en plats på Tulldag online 2021.  

Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren. 

Program Tulldagen i Stockholm 

8.00 Registrering och enklare frukost

9.00 Gemensam förmiddag Andreas Hatzigeorgiou, VD på Stockholms Handelskammare hälsar välkommen och introducerar dagens moderator, Helena Stålnert.

Aktuellt från Tullverket; Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket

Tillfälliga leveransproblem och långsiktiga följder – ett panelsamtal

Helena Stålnert, moderator

Emma Henriksson, Director Outbound Logistics & Customer Relations på AstraZeneca.

Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations på Ericsson

Paul Palmstedt, Head of External Corporate Communications & Affairs på Electrolux

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar

10.15 PAUS med förmiddagsfika 

10.45 Vad är fokus inom tullområdet? Stefan Björkencrona och Cecilia Olsson, Tullverket 

11.15 PAUS 

11.30  Seminarieblock A 

Grunder i tullhantering 
Varför är det så viktigt med kunskap om klassificering, ursprung och tullvärde? Vi resonerar bland annat kring rollfördelningen mellan deklarant och ombud, styrkande handlingar och vikten av goda rutiner för egenkontroll. Det här seminariet riktar sig framför allt till dig som vill veta mer om grunderna i tullhantering. Kristina Berglund och Andrea Calligaris, Tullverket 

Ursprungskontroller 
Att yrka på förmånsbehandling ställer krav på kunskap om varornas ursprung. Vilken dokumentation krävs? Hur går Tullverkets kontroller till och vilka skyldigheter har ni som företag? Vilka konsekvenser leder det till om ni gör fel? Hoger Ibrahim och Peter Klingner, Tullverket 

Combiterms® 2020 – Kopplingen till Incoterms® 2020 
Hur kompletterar Combiterms 2020 Incoterms® 2020 och hur tydlig behöver man vara för att inte drabbas av obehagliga överraskningar? Vi kommer även presentera vad som är nyheterna i Combiterms 2020 jämfört med den senaste versionen från 2011. Detta seminarium är lättare att följa om man har tidigare erfarenhet av Incoterms®. Susanne Karlsson, Transportindustriförbundet 

12.10 LUNCH 

13.15 Seminarieblock B 

Digitala tillstånd förenklar din tullhantering 
En stor del av tillståndsverksamheten har redan digitaliserats men vissa pappersbaserade processer finns kvar. Tullverket ger en lägesbeskrivning av hur den fortsatta planen för en helt digitaliserad tillståndshantering ser ut samt informerar om andra aktuella frågor inom området. Anna Berg och Pär Lassesson, Tullverket 

Trade Compliance – viktigare än någonsin 
Att ha koll på vem eller vilka man gör affärer med är A och O. Nya exportbegränsningar införs både mot företag, enskilda personer och länder. Vid det här seminariet kommer du att få tips om vad man ska tänka på innan man exporterar sin vara. Olof König och Olof Johannesson, Baker & McKenzie Advokatbyrå 

Omställning import 
Våren 2022 börjar införandet av det nya importsystemet som alla importörer ska ansluta sig till. Vad innebär det nya uppgiftslämnandet för er? Hur förbereder ni er på bästa sätt? Hör Tullverket berätta om den kommande förändringen som omfattar standardtulldeklarationer. Henrik Sjökvist och Katarina Spolén, Tullverket 

13.55  PAUS med eftermiddagsfika 

14.20 Seminarieblock C 

Harmonized System 2022 
Den 1 januari 2022 börjar en ny version av HS-nomenklaturen att gälla. Här får du veta mer om de viktigaste förändringarna och andra nyheter i HS-nomenklaturen som du har nytta av när du klassificerar varor. Anneli Fristedt, Tullverket 

Aktuellt från frihandelsfronten 
EU håller på att förhandla fram fler frihandelsavtal som ska förenkla handel både vid import och export. Här får du senaste nytt om vilka avtal som på gång. Dessutom kommer du att få information om erfarenheterna med de senaste avtalen, bland annat Vietnam och Storbritannien. Emma Sävenborg och Nesli Almufti, Kommerskollegium 

Hur påverkas din verksamhet av momsregler? 
Hur påverkas du som företag av införda och kommande momsförändringar vid handel med EU-länder? Momsen har en stark koppling till tull när det gäller internationell handel, så även för en tullfunktion är det viktigt att känna till vad som händer på momsområdet och hur det påverkar den egna verksamheten. Vad innebär införda quick fixes och vilka förändringar innehåller ”e-handelspaket” som träder i kraft 1 juli 2021? Vilka andra aktuella frågor för stora och små varuhandlande företag är hetast just nu? Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren och Marie Hedin, Partner på KPMG 

15.00 PAUS 

15.15 Världen och vi – ett samtal med Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och moderator Helena Stålnert

16.00  After Tull med mingel, musik, dryck och snittar

17.00 SLUT