Tulldagen

Tulldagen 2022

18 oktober 2022
09.00–17.00
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö
Tulldagen är den självklara mötesplatsen för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor! Här träffas utställare, företag, organisationer och myndigheter för att lyssna på intressanta seminarier och ta del av nyheter på tullområdet. Tulldagarna arrangeras både digitalt och på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Datum för årets tulldagar

 • Stockholm 18 oktober
 • Göteborg 25 oktober
 • Malmö 15 november

Vi arrangerar även en helt digital Tulldag den 18 november. Får du förhinder att gå i Stockholm eller på annan ort får du en plats på det digitala eventet.

Du som deltar på en ort kan i år köpa till digital åtkomst till alla inspelade valbara seminarier från Tulldagen Online. (Pris: 1 500 kr exklusive moms).

Du hittar hela programmet längre ned på sidan.

 Priser:
Medlem* | 3 900 kr 
Övriga | 4 400 kr 

* Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. 
Alla priser är exklusive moms.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Sista anmälningsdag är den 10 oktober

 

Program

Dagarna inleds med en gemensam förmiddag innan seminarierna i de olika blocken drar igång. 

09.00 – Gemensam förmiddag, sal T1

Dagen inleds
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare

Theresa Ryberg, Head of International Trade and Business Services, Stockholms Handelskammare

Elisif Elvinsdotter, moderator
 

Aktuellt från Tullverket 
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör

Panelsamtal, Homesourcing- Kriget och pandeminedstängningar.

Världshandeln befinner sig i ett turbulent läge när de globala leveranskedjorna kärvar rejält. Pandemin har blottat svagheten med dagens globala system och kriget innebär förseningar, minskade tillgångar och stigande priser. Hur påverkas svenska företags produktion? Hur drabbas leverantörsleden?

Anders Olsson, Senior Category Manager, Northvolt

Per Hilletofth, Professor i industriell ekonomi, Högskolan i Gävle

Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden

Joel Jonsson, Ansvarig EU:s inre marknad & handelspolitik, Teknikföretagen

Henrik Holmberg, Sales & Marketing Director, Kuehne + Nagel

Samtalet leds av Elisif Elvinsdotter

10.15 – Paus med förmiddagsfika

10.45 – Vad är fokus inom tullområdet? 
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket.

11.15 – Paus

11.30 Seminarieblock A
 

 • Import/Export - en framtidsspaning, sal T1
  Hur ser planen för import/export ut fram till år 2025? Tullverket ger dig som är intresserad av förändringar på lite längre sikt en inblick i utvecklingsarbetet. Representant från Tullverket.
   
 • Världshandeln och grön omställning i dramatiska tider, sal T5
  2022 har inneburit genomgripande förändringar i världshandeln och för företag som är verksamma internationellt. Samtidigt har EU satt upp en ambitiös agenda, The Green Deal, för att nå hållbarhetsmålen med bl.a. klimattullar på vissa importvaror. En agenda som kommer att påverka alla företag som vill verka inom EU. Vilka praktiska konsekvenser, för- och nackdelar för detta med sig? Hur kan världshandeln påverkas av den gröna omställningen globalt?
  Pernilla Johansson, Swedbank.
   
 • Exportkontroll och sanktioner, sal T6
  Under det senaste året har både planerade och snabbt uppkomna regleringar av gods och handelsflöden påverkat vad företag oavsett storlek måste förhålla sig till i sin handel med omvärlden. Ett stort ansvar ligger på det enskilda bolaget att göra rätt. ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är på plats och kommer med information och ge sitt perspektiv på situationen kring det rådande läget för exportkontrollerat gods och sanktioner och hur utsikterna framåt kan se ut inom dessa områden.
  Hanna Björklund och Linda Hinas, ISP - Inspektionen för strategiska produkter.

12.20 – Lunch

13.20 Seminarieblock B
 

 • Nytt uppdaterat system för transitering, sal T5
  Den 1 september 2023 inför Tullverket det nya NCTS fas 5. Från och med detta datum ska alla transiteringsdeklarationer lämnas i det nya systemet. Tullverket ger dig den information du behöver.
  Representant från Tullverket.
   
 • Ökad säkerhet genom digital uppgiftslämning i flera steg, sal T1
  Nytt importkontrollsystem och system för anmälan av varors ankomst och tillfällig lagring är på gång. Den 1 mars 2023 berörs flygbranschen av den nya uppgiftslämningen. Under 2024 tillkommer övriga transportslag. Vad behöver du känna till redan nu för att förbereda dig?
  Representant från Tullverket.
   
 • Företag som brottsverktyg, sal T6
  Riskerar ditt företag att utnyttjas i illegalt syfte? I detta seminarium berättar medarbetare på Tullverkets underrättelseavdelning hur den organiserade smugglingen ser ut, hur seriösa företag utnyttjas vid smuggling och hur vi tillsammans kan samverka för att förebygga och upptäcka brott.
  Representant från Tullverket.

14.00 – Paus med eftermiddsagsfika

14.20 Seminarieblock C
 

 • Särskilda förfaranden - vilka möjligheter finns? sal T5
  Vi berättar kort om de olika särskilda förfaranden som finns och lägger sedan fokus på aktiv förädling. Utifrån ett case får du veta vilka möjligheter aktiv förädling kan erbjuda, när du för in en vara tillfälligt för reparation eller bearbetning. En nyhet är att du under 2023 kommer att börja lämna dina standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden i det nya importsystemet.
  Representant från Tullverket.
   
 • EU:s Green Deal och Fit for 55, sal T6
  Ett konkret exempel på omställning inom transportbranschen. Logistikföretaget DHL berättar om de centrala delarna i ”Green Deal” och ”Fit for 55” samt om hur de i DHLs verksamhet arbetar strategiskt och operativt med sin omställning.
  Maria Öhman Nilsson, DHL.
   
 • Från godslokalkod till plats, T1
  Införandet av den nya tullagstiftningen innebär att dagens godslokalkoder kommer att ersättas av en ny standard för hur platser anges. Platskoderna införs successivt med de nya deklarationssystemen. Hur påverkas du av förändringen?
  Representant från Tullverket.

15.00 – Paus

15.15 – Avslutningsseminarium, Cyber Security, sal T1
Arv och historik i kombination med ökad digitalisering och föränderlig omvärld och hotbild gör att vi måste ta ett samlat grepp. Det är dags att transformera vad(et) in till ett hur… 

Madeleine Kempe, Cyber Security Manager, Henning Malmfors, Cybersäkerhetsspecialist, SAAB Group

16.00  –After Tull
Henryson & Ogenblad, Jazzduo
Mingel för deltagare och utställare.

Tulldagen görs i samverkan med

Tulldagen partners

Hitta till Tulldagen

Johan Hetting, projektledare på Stockholms Handelskammare
Johan Hetting
Projektledare