English en

Tulldagen 2023

16 november 2023
08.00–17.00

Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Tulldagen är årets höjdpunkt och mötesplats för dig som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. I november får du ta del av de senaste nyheterna inom området samtidigt som du knyter viktiga kontakter med andra företag, utställare, organisationer och myndigheter.

Oavsett om du är ny i din roll eller om du har lång erfarenhet, kommer du garanterat att kunna sy ihop ett program som passar just dig. Våra talare under dagen kommer bland annat prata om hoten mot handeln på den globala scenen samt om EU-kommissionens nya handelsstrategier & WTO:s reform. Våra experter som håller i de valbara seminarierna kommer informera dig om bland annat:

Information

Pris

Medlemspris 3 900 kr/person | Icke medlem 4 400 kr/person

* Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. Alla priser är exklusive moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Vill du få tillgång till alla seminarier i digital form? Tilläggspris för access till inspelade seminarier från den digitala Tulldagen: 1 500 kr

Bli utställare

Är ditt företag intresserad av att ställa ut på Tulldagen? Hör i så fall av dig till tulldagen@stockholmshandelskammare.se

Bra att veta – delta online

Tulldagen genomföras även i digital form den 23 november.

Program

08.00 – Registrering och enklare frukost

09.00 – Gemensam förmiddag

Välkommen till Tulldagen 2023 

 • Theresa Ryberg, Head of International Trade and Business Services, Stockholms Handelskammare
 • Folke Rydén, moderator

Aktuellt från Tullverket 

 • Johan Norrman, överdirektör, Tullverket

Panelsamtal – Hoten mot handeln på den globala scenen
Hur påverkar ett isolerat Ryssland och deras världsbild handeln. Vilka är EU:s utmaningar idag och hur ser vägen ut mot ett mer enat EU. Hur hävdar sig Europa gentemot USA:s stödpaket till grön omställning (IRA). Vilken inverkan har aktuella geopolitiska spänningar på exporterande företag och deras värdekedjor. 

 • Anna Stellinger, chef för internationella och EU frågor, Svenskt Näringsliv
 • Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan
 • Li Andersson, forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Jesper Söderqvist, vd, Boule Diagnostics AB
 • Daniel Nord, Senior Group Legal Counsel, Ericsson.

Samtalet leds av moderator Folke Rydén.

10.15 – Paus med förmiddagsfika

10.45 – Vad är fokus inom tullområdet? 

 • Stefan Björkencrona, Kenneth Persson och Lena Gustafsson, Tullverket.

11.15 – Paus

11.30 Seminarieblock A

CBAM – Klimattullar på import till EU
Nu införs CBAM ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (även kallat Klimattullar) på import till EU. I praktiken innebär det att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Detta kommer att ske stegvis, men från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs. På seminariet ges praktisk kunskap kring hur CBAM ska fungera och hur företag påverkas.

 • Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå.

Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. På seminariet får du en uppdatering kring EU:s förhandlingar om nya avtal men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang och som kan upplevas som krångliga. Exempelvis hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?

 • Christopher Wingård, Kommerskollegium.

Digitoll – Digital tullhantering
Norska Tullverkets, Tolletatens, har under 2023 digitaliserat sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt. Vad innebär Digitoll och vad måste du ha koll på som företag, nu och framöver? 

 • Karianne Loken, Norska Tollestaten

12.20-13.20 – Lunch

13.20 Seminarieblock B

Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
Nu kommer deklaration för tillfällig lagring att bli digital för vissa aktörer. Tullverket förklarar planerade förändringar och vem som kommer att beröras av ny uppgiftslämning. Du får också information om i vilka fall deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas på andra sätt.

 • Representant från Tullverket.​​​​​​​

Nytt exportsystem 2024
Den nya exportprocessen kommer att skilja sig från dagens procedur. Nya målgrupper kommer tillkomma beroende på vilken roll de har i utförselprocessen. De involverade aktörerna behöver därför förbereda sig på olika sätt. Hör Tullverket gå igenom den nya processen och uppgiftslämningen i olika deklarationer och anmälningar.

 • Representant från Tullverket.

Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO 
AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Vilka nyheter är på gång och vilka erfarenheter har vi av AEO-konceptet?

 • Stefan Björkencrona, Tullverket, Ewa Ek, DHL och Tomas Isacson, ECUS AB.

Interaktiv föreläsning – Ursprungsregler (begränsat antal platser) Delta i en interaktiv föreläsning om ursprungsregler i en mindre grupp. Vilka utmaningar har du eller ditt företag? Skicka in dina frågor och problemställningar i förväg.  Du får svar, möjlighet att diskutera din fråga mer ingående och vidareutvecklas inom ämnet under seminariet.

 • Christopher Wingård, Kommerskollegium.

14.00  Paus med eftermiddagsfika

14.20 Seminarieblock C

Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
Under 2024 kommer förenklad deklaration import att införas. Den nya förenklade deklarationen innehåller fler uppgifter än dagens, exempelvis krav på varukod på tioställig nivå. Tullverket presenterar den nya uppgiftslämningen för att du ska kunna avgöra om förenklad deklaration är ett alternativ för din verksamhet.

 • Representant från Tullverket.

Få koll på handelsrisker och handelsefterlevnad
I en alltmer komplex värld med ökade krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk så är det en nödvändighet och skyldighet att företag följer regelverken. Financial Times skriver att en allt striktare tillämpning av regelverkskrav hör till de största affärsriskerna 2023. Lär dig mer om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom; Riskanalys, Klassificering, Ursprungsregler, Exportkontroll och sanktioner.

 • Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren och Victor Abrahamsson, Mannheimer Swartling.

Klimatpolitik ur ett transportperspektiv
Love Hansson arbetar på Transportföretagen som näringspolitisk expert med inriktning på EU-frågor och kommer ge en uppdaterad överblick av europeisk och svensk klimatpolitik med fokus på klimatpolitiska handlingsplanen och hur inriktningen kan komma att påverka transportbranschen.

 • Love Hansson, Transportindustriförbundet.

Interaktiv föreläsning – Ursprungsregler (begränsat antal platser) Delta i en interaktiv föreläsning om ursprungsregler i en mindre grupp. Vilka utmaningar har du eller ditt företag? Skicka in dina frågor och problemställningar i förväg.  Du får svar, möjlighet att diskutera din fråga mer ingående och vidareutvecklas inom ämnet under seminariet.

 • Christopher Wingård, Kommerskollegium.

15.00  Paus

15.15  Avslutningsseminarium: Vart är vi på väg, EU och WTO?

 • Cecilia Malmström, f d EU-kommissionär och Europaminister

16.00 – After Tull; Mingel för deltagare och utställare

17.00 – Slut