English en

Tulldagen 2024

22 november 2024
08.00–17.00

7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Tulldagen är årets höjdpunkt och mötesplats för dig som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. I november får du ta del av de senaste nyheterna inom området samtidigt som du knyter viktiga kontakter med andra företag, utställare, organisationer och myndigheter.

Välkommen på årets Tulldag på 7A Posthuset!

Oavsett om du är ny i branschen eller har lång erfarenhet kommer du under Tulldagen 2024 att få de senaste omvärldsspaningarna och uppdaterad kunskap om nytillkomna regler och system som hjälper dig i din vardag. Utöver de gemensamma seminarierna kan du skräddarsy ett program som passar din roll genom de tre seminarieblocken.

Lyssna till våra spännande talare och paneler och utbyt kunskap och kontakter med utställare och andra besökare under en fullspäckad dag. Och missa inte vår omtyckta After Tull som avslutning på dagen.

Teman för Tulldagen 2024:

Se hela programmet längre ned på sidan.

Observera att några av seminariepassen har begränsat antal deltagare så anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

Pris

Alla priser är exklusive moms.

Early-bird-anmälan: Medlemspris 4 000 kr | Ordinarie pris 4 900 kr
Early-bird-anmälan gäller till och med den 30 juni och inkluderar tillgång till 9 inspelade seminarier från Tulldagen online.

Anmälan från 1 juli: Medlemspris 4 000 kr | Ordinarie pris 4 900 kr
Inspelade seminarier från Tulldagen online ingår inte.

Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. Det går att köpa till det digitala seminariepaketet (de 9 valbara seminarierna) för 1 750 kr. 

Frågor? Välkommen att kontakta mig!

Program Tulldagen 2024

08.00 Registrering och lättare frukost

09.00 Välkommen till Tulldagen 2024!

Theresa Ryberg

Head of International Trade & Business Services, Stockholms Handelskammare

Tove Hanell

moderator, Stockholms Handelskammare

09.10 Aktuellt från Tullverket

Tullverkets generaltulldirektör eller överdirektör

09.25 Panelsamtal – Hur ser världshandeln ut efter USA-valet?  

USA:s handelspolitik efter valet kommer att spela en avgörande roll för den globala handeln och företag världen över. Hur ser USA:s kommande handelspolitik ut efter valet och vilken påverkan kommer den att ha på världshandeln och handelsrelationer? Hur påverkas företagen av det här och hur ser den kommande tiden för global handel ut? 

Henrik Isakson

Policyansvarig för handelspolitik, Svenskt Näringsliv

Sara Övreby

Samhällspolitisk chef, Google Sverige

Fler talare tillkommer.

10.00 – 10.20 Paus

10.20 Vad är fokus inom tullområdet?

Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

10.50 – 11.10 Paus

Seminarieblock A

A1. 11.10 Dags att söka CBAM-tillstånd  

Under 2025 kan företag som importerar CBAM*-varor börja ansöka om att bli CBAM-deklarant. Att ha detta tillstånd kommer att vara ett krav för att kunna importera CBAM-varor den 1 januari 2026. Vilka krav kommer att ställas för att få detta tillstånd? Vi går även igenom vad som kommer att ske den 1 januari 2026 då CBAM-systemet övergår till den definitiva fasen. Tillkommer nya varor? Förändrade krav på beräkningar och rapporter? Vår föreläsare berättar även mer om praktiska erfarenheterna från första året och ger praktiska tips till företagen.

Representant från Naturvårdsverket

*CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) omfattar import av varor såsom cement, gödningsmedel, elproduktion, järn och stål samt aluminium. Importören av dessa varor till EU ska deklarera de utsläpp som är kopplade till tillverkningen av varan i tredje land i sk CBAM-rapporter.

A2. 11.15 Ny export- och utförselprocess – är du redo?

Lyssna på ett samtal om vanliga och ovanliga frågor och svar om den nya export- och utförselprocessen. Ett seminarium för dig som har gått över eller ska gå över till det nya uppgiftslämnandet.

Representant från Tullverket

A3. 11.20 Samverkan leder till fällande dom

Mikael Lindgren, Tullverket, och Susann Marco, DHL Freight, ger exempel på samverkan mot tullbrottslighet i det legala varuflödet där transportföretag utnyttjas för narkotikasmuggling.

Mikael Lindgren, Tullverket och Susann Marco, DHL Freight

11.50 – 13:00 Lunch

Seminarieblock B

B1. 13.00 Avskogningsförordningen: EU-förbud att sälja varor som bidrar till avskogning

Avskogningsförordningen innebär ökade spårbarhetskrav för en rad olika varor vilket bl.a. innebär krav på att referera till en giltig ”förklaring om tillbörlig aktsamhet” i sin export- och importdeklaration. Förordningen omfattar ett antal råvaror (trä, kakao, kaffe, palmolja, gummi, soja och nötkreatur)  och varor som tillverkats av dem som finns i en särskild bilaga. Exempelvis trämöbler, träkol, papper, däck, läder och choklad. Exportörer, importörer, tillverkare och företag inom EU som handlar med dessa varor påverkas av förordningen. Lagstiftningen börjar gälla den 30:e december 2024 för medelstora och stora företag och ett halvår senare för mikro- och småföretag. Utan giltiga intyg blir det förbud att sälja produkten på EU:s inre marknad. Skogsstyrelsen är ansvarig svensk myndighet och berättar här om lagstiftningen och de nya kraven.

Representant från Skogsstyrelsen

B2. 13.05 Sanktionsuppdatering

Få en inledande och generell överblick kring trender och utveckling på sanktionsområdet. Därefter fokus på sanktionspaketen och andra införda åtgärder mot Ryssland som nu är mycket omfattande och som har skapat ett svårnavigerat regelverk för företag att förhålla sig till. Du får en viss tillbakablick på de införda åtgärderna och de senaste nyheterna från de senaste paketen. Vår föreläsare belyser även konkret de skyldigheter som EU företag har på sig att genomlysa sina affärer för att inte kringgå de införda åtgärderna.

Olof Johannesson, Baker McKenzie Advokatbyrå

B3. 13.10 In- & utförsel av olika transportslag

Du som transportör är en del av logistikkedjan och kan vara en aktör som kommer att lämna uppgifter digitalt till Tullverket. Hur ser egentligen processen ut vid in- och utförsel av varor för de olika transportslagen?

Representant från Tullverket

13.40 – 14:10 Paus

Seminarieblock C

C1. 14.10 Det nya importsystemet i praktiken

I det här seminariet tar vi upp vad du ska du tänka på när du deklarerar i det nya importsystemet, bland annat hur tullvärde hanteras. Vi blickar också framåt, centraliserad klarering – vad är det egentligen?

Representant från Tullverket

C2. 14.15 BTOM – Storbritanniens nya importkontroller

Under 2024 införs BTOM (Border Target Operating Model) i flera steg. I praktiken innebär det en ny typ av säkerhetskontroller (gäller all import), och sanitära och fytosanitära kontroller (import av levande djur, animaliska produkter, växter och växtprodukter). Det blir nya processer att hålla reda på, men innebär samtidigt förenklade och digitaliserade kontroller. Lär dig mer om det nya systemet genom denna uppdatering från UK Department for Business and Trade.

Simon Weinberger, Senior Trade Policy Adviser, Brittiska Ambassaden

C3. 14.20 Exportkontroll – så förändras lagstiftningen

Den negativa geopolitiska utvecklingen har lett till att stater i större utsträckning har introducerat nya sanktionsregimer liksom antagit nya exportkontrollregler och att detta område blir alltmer komplext. Denna utveckling är tydlig inte minst med de sanktioner och exportkontrollregler gentemot vissa länder som får inverkan på exportföretagen.

I Sverige tillsattes en utredning av regeringen i slutet av 2023 för att modernisera exportkontrollen av krigsmateriel med anledning av Sveriges Nato-medlemskap. Det förs diskussioner inom bl.a. EU hur exportkontrollen ska kunna hantera den snabba teknologiska utvecklingen.

Richard Tornberg, Exportkontrollföreningen och Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

14.50- 15.20 Paus

15.20 Avslutningsseminarium

Nutid och framtid för WTO: Sveriges ständiga representant ger inblick i Världshandelsorganisationen

Hur påverkar dagens globala utmaningar Världshandelsorganisationen och världshandeln? Vad är viktigt för Sverige i det fortsatta arbetet i WTO? Vilka frågor kommer vara de viktigaste framöver och hur kommer WTO ta sig an den digitala och gröna omställningen?

Det här och mycket mer kommer du att få svar på då Sveriges ständiga representant i WTO, ambassadör Nina Tornberg, ger oss inblickar och trendspaningar kring nutid och framtid för WTO och den globala handeln. 

Nina Tornberg

Sveriges ständiga representant i WTO

16.05 Summering av årets Tulldag

16.10 – 17.00 After Tull

Kom och mingla med våra utställare och dina kollegor i branschen. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Frågor? Välkommen att kontakta mig!