English en
Tulldagen online 2021

Tulldagen online 2021

02 december 2021
10.00–13.00

Digitalt

Tulldagen online 2021

Tulldagen anordnas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom Tulldagarna med närvaro i Göteborg 10 november, Stockholm 23 november och Malmö 30 november arrangerar vi i år också Tulldagen online. Detta är ett halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Innehållet på Tulldagen online 2021 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom kommer deltagarna att få exklusiv tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått i de vanliga Tulldagarna.

Detaljer om programmet kommer att uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. 

Pris:
Medlem: 3 400 kr
Övriga: 4 100 kr

Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. Alla priser är exklusive moms. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Tulldagen online är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskamrarna.  

Program Tulldagen Online

09:00 Välkomna

09:05 Aktuellt från Tullverket Charlotte Svensson, Generaltulldirektör,Tullverket

09:25 Vad är i fokus inom tullområdet? Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

10:00 PAUS

10:10 Paneldiskussion om internationell handel Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Morten Steen Jensen, Volvo Car Group

10:50 PAUS

11:00 Avslutningsseminarium om digital handel B2B – vart tar utvecklingen oss? Urban Ljungblom och Ville Sointu, Nordea / We.trade

11:45 Summering av årets Tulldagen

11:50 Digitala seminarier. Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier. Länk till dessa får ni i samband med eventet.

Dessa är: