Tulldagen

Tulldagen Online 2023

18 november 2023
09.00–12.00
Digitalt
Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi även Tulldagen online. Detta är ett digitalt halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Innehållet på Tulldagen online 2023 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått på de fysiska Tulldagarna.

Pris
 Medlem: 3 900kr/person
 Ej medlem: 4 400 kr/person

Program

09:00 Välkommen
09:05 Aktuellt från Tullverket
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör Tullverket
09:25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt
Stefan Björkencrona, Tullverket 
10.00 Paus
10.10 Panelsamtal: Aktuellt om internationell handel
Panelen diskuterar aktuella frågor kopplade till internationell handel. Mer information kommer.
10.50 Paus
11.10 AI och internationell handel
Alla pratar om AI och hur det kan påverka olika branscher. Hur kan AI användas av företag och olika aktörer med internationell handel? Vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Vår föreläsare visar bland annat exempel med Generativ AI.
Troed Troedsson, framtidsspanare.
11.55 Tack för i år!
12.00 Digitala seminarier

Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier.
(Länk till dessa får du i samband med eventet)

Förinspelade seminarier

 • CBAM – Klimattullar på import till EU
 • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
 • Digitoll – digital tullhantering
 • Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
 • Nytt exportsystem 2024
 • Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO
  På de fysiska Tulldagarna sker även ett samtal mellan Tullverket och lokalt AEO-företag. (Dessa ingår inte i Tulldagen online.)
 • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
 • Aktuella klimatomställningsbeslut i EU och nationellt
Johan Hetting, projektledare på Stockholms Handelskammare
Johan Hetting
Projektledare