English en

Två hål i väggen. Eller, hur går det till att få el?

21 mars 2024
07.30–09.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala, Uppsala

Utan el stannar samhället. Tillgång till el är också avgörande för att nya etableringar och investeringar ska komma till stånd. Många företag uttrycker ovisshet inför beslut om ny anslutning och tillförd effekt.  

När kommer vår ansökan att hanteras och beviljas? Kommer vi att få önskad eleffekt? Hur går prioriteringen av ansökningar till? Vem är det egentligen som fattar besluten?  

Frågorna är många. 

För att skapa förutsägbarhet och bättre framförhållning kring elanslutningar, men även öka förståelsen mellan nätägarna och företagen om hur förutsättningarna ser ut i båda ändar bjuder Stockholms Handelskammare till frukostmöte.  

Under mötet deltar representanter från ägare av de lokala och regionala elnäten i Uppsala län.  

Medverkande: 
Johanna Carnö, Ansvarig samhällskontakt Vattenfall Eldistribution 
Lars-Ove Ivarsson, Anläggningschef Upplands Energi 
Martin Karlsson, Affärsutvecklare Lokalnät, E.ON Energidistribution 

(Under mötet kommer inga enskilda ansökningar hanteras eller besvaras) 

Praktisk information: Registrering och frukost från klockan 07.30. Seminariet startar kl. 07.55.
Antal platser är begränsade och medlemmar i Stockholms Handelskammare har företräde. Eventet sänds inte digitalt.