English en

Uppsalalunch: Innovationskraft och de stora bolagen

24 oktober 2023
11.30–13.00

Studenternas Arena

Vad betyder forskning, innovation och förnyelse för de största företagen och förutsättningar att konkurrera på global nivå? Hur kan innovativa startups och tillväxtföretag inspireras av och dra nytta av de etablerade företagens framtidssatsningar?

På kommande Uppsalalunch, som arrangeras i direkt anslutning till Uppsala Innovation Day, riktar vi ljuset på de stora bolagens innovationer och investeringar i framtida konkurrenskraft.  

I Uppsala svarar ett fåtal bolag för en betydande del av länets investeringar i FoU och de är viktiga draglok av det samlade näringslivets framgång och Uppsalas attraktivitet.

Missa inte tillfället att träffa fyra av länets ledande industriföretag. 

Medverkande på Uppsalalunchen:

• Joakim Fagerudd, site manager, Sandvik Coromant
Sandvik Coromant i Gimo är en av världens grönaste och mest moderna industrier. I Gimo tillverkas extremt hårda skär för avancerad produktion. Innovation är en av företagets hörnstenar.

• Richard Lind, vd, IAR-Systems  
Börsnoterade IAR-Systems startade i Uppsala 1983 och är i dag ett av våra största deeptechbolag som jobbar med inbäddade system i global skala.

• Inga Ljung, vd och site leader, Cytiva
Cytiva är Uppsalas största privata arbetsgivare och svarar för nästan två procent av landets totala exportvärde. Deras produkter används för läkemedelstillverkning i hela världen.

• Kim Sandell, Site Operations Lead, Galderma
Galderma, även känt som Q-Med, är världsledande inom dermatologi och medicintekniska produkter för estetiska behandlingar. I Uppsala sker både storskalig produktion och omfattade FoU.

Moderator: Tomas Stavbom, regionchef, Stockholms Handelskammare i Uppsala län