English en

Uppsalalunch – Nato-ekonomi och beredskapsinvesteringar

20 maj 2024
11.30–13.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Medlemskapet i Nato påverkar hela Sverige på många plan. Försvarsmakten ställer om militära planeringen. Men även stora delar av näringslivet och andra delar av samhället berörs.

Vad betyder medlemskapet för näringslivet och Uppsala i praktiken? Vilken roll kommer näringslivet att ha i Natomedlemmen Sverige? Hur ställer andra delar av samhället om, exempelvis sjukvården?

Måndag den 20 maj, klockan 11.30-13.00 bjuder vi in till en Uppsalalunch med fokus på NATO-inträdets betydelse och effekter på samhället.

Lunchen är skräddarsydd utifrån förhållandena i Uppsala län, och är en uppföljning av möte den 14 maj på handelskammarens mötesplats i Stockholm.

Praktisk information: Registrering och lättare lunch från klockan 11.30.
Antal platser är begränsade och medlemmar i Stockholms Handelskammare har företräde. Eventet sänds inte digitalt.