English en

Uppsalalunch – Nu rustar Sverige – om Nato-ekonomi och beredskapsinvesteringar

20 maj 2024
11.30–13.00

Uppsala, Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Medlemskapet i Nato påverkar hela Sverige på många plan. Försvarsmakten ställer om den militära planeringen. Men även stora delar av näringslivet och andra delar av samhället berörs.

Vad betyder medlemskapet för näringslivet och Uppsala i praktiken? Vilken roll kommer näringslivet att ha i Natomedlemmen Sverige? Hur ställer andra delar av samhället om, exempelvis sjukvården?

Måndag den 20 maj, klockan 11.30-13.00 bjuder vi in till en Uppsalalunch med fokus på NATO-inträdets betydelse och effekter på samhället.

Lunchen är skräddarsydd utifrån förhållandena i Uppsala län, och är en uppföljning av möte den 14 maj på handelskammarens mötesplats i Stockholm.

Medverkande
Pär Isaksson, författare, tidigare journalist och kommunikationschef, presenterar Handelskammarens nya rapport om Nato-ekonomin.

Jens Mattsson, GD Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och representant i Nato Science & Technology Board. Därför kommer medlemskapet i Nato att påverka svenska företag mer än de flesta förstår.

Anna Vesterberg, Manager på Bureau Veritas Solution. Vad krävs av företagen för att kvalificera sig för uppdrag relaterade till Nato-ekonomin?

Stefan Frank, Vitellius Invest. Affärsmöjligheter inom Nato-ekonomin, ur entreprenörens och investerarens perspektiv.

Marianne van Roijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset. Så rustas sjukvården för att svara upp mot kraven från Nato.

Praktisk information: Registrering och lättare lunch från klockan 11.30.
Antal platser är begränsade och medlemmar i Stockholms Handelskammare har företräde. Eventet sänds inte digitalt.