English en
UU frukost jan 2023

Uppsalaseminarium: I huvudet på rektor för Uppsala universitet

19 januari 2023
08.30–10.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Uppsala universitet har en rektorslängd som sträcker sig från 1626. En av de mer namnkunniga var Carl von Linné. Den nuvarande innehavaren av ämbetet är Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi. Hagfeldts forskning har fokuserat på solceller och 2015 satte han världsrekord i solcellseffektivitet.  

Nu är han rektor och planerar för 550-årsjubileum av Uppsala universitet 2027. Hur mår universitetet idag, och hur ser framtiden ut för landets äldsta lärosäte? Vilka förväntningar kan näringslivet ha på universitet när det gäller forskning, utbildning och samverkan? Hur ser spaningen ut? 

På mötet medverkar även Jenny Nordquist, chef för UU Samverkan.

Program:  

7.30-7.45 Frukost serveras  

7.45-7.50 Presentationsrunda av närvarande deltagare  

7.50-8.20 Rektor Anders Hagfeldt har ordet 

8.20-9.00 Frågor och diskussion 

 

Är du intresserad av att deltaga på frukosten, maila till uppsala@stockholmshandelskammare.se