Kristin Campbell Wilson, generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet

Uppsalaseminarium med Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut

9 juni 2022
11.30–13.00
Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
Vad händer om vi inte är överens? Hur löser man en tvist mellan svenska och internationella företag på annat sätt än genom ett domstolsförfarande? Vilka olika typer av tvistlösning som står till buds och hur kan de användas av enskilda företag?

Välkommen till lunchseminarium med Kristin Campbell-Wilson, generalsekreterare på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutet (SCC). Kristin Campbell-Wilson har arbetat på SCC sedan 2012 och blev dess generalsekreterare år 2021. Hon ingår i styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) och har flera internationella uppdrag inom skiljedomsområdet.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder tjänster inom kommersiell tvistlösning på nationell och global nivå sedan 1917. SCC är ett av de främsta instituten i världen för öst-väst relaterade tvister och används av parter från 30 till 40 olika länder varje år.

Johanna Lorentzi
Johanna Lorentzi
Event & kontorsansvarig
018-50 29 72