English en

Vad är det som glappar mellan tidiga Life Science bolag och CROn/kontraktsforskare?

02 maj 2024
11.30–13.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala, Uppsala

Välkommen till samtal och presentation av ny rapport baserad på intervjuer med 15 bolag i tidig fas, författad av Kristofer Klerfalk, i samarbete med LINK Medical.

Bakgrunden till rapporten är att många ti­diga Life science-bolag upplever ett glapp mellan bolagens behov och kontraktsforskar­nas (Clinical Research Organisation, CRO) erbjudan­de, pris och arbetssätt.

Rapporten är ett diskussionsunderlag för få till ett smidigt samarbete kring klinisk forskning och utveckling, och med gemensamma krafter öka utväxlingen och optimera varje delsteg i Sveriges Life science-fabrik.

Lunchseminariet inleds med presentation av rapporten följt av kommentarer från en namnkunnig panel. 

Rapporten släpps några dagar innan seminariet till alla anmälda.