Netto

Vad driver utflyttningen? … nej, staden har framtiden för sig!

07 December 2021
12:00 - 13:00
Digitalt
07

Debattvågorna om stadens attraktionskraft har gått höga under pandemin och reportagen om de unga utflyttarna som packar sina väskor – kanske för gott – har stått som spön i backen. 

Vad är det egentligen som händer och vilka är anledningarna och drivkrafterna? Har stadens attraktionskraft falnat, eller är det så att landsbygdens magnetism har blivit starkare? Har den digitaliseringschock som pandemin bidragit till visat oss att vi kan bo, leva och arbeta var som helst? Är nettoutflyttningen Stockholm sett de senaste åren starkt sammankopplad med dysfunktionaliteten på bostadsmarknaden?  

Eller – stämmer egentligen inget av detta?  

Välkommen den 7 december 12.00-13.00 till en timme där några av landets främsta talare reder ut begreppen.  

Registrering och lättare lunch serveras från 11:30 för dem som deltar på plats. Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. 

 

malin hammaren
Ellen Frostell
Projektledare
08-555 100 34