English en
KW4iH1G7ygQ

Vad krävs för en grön omstart av Sverige? 

13 oktober 2020
12.00–13.15

Digitalt

Coronakrisen har ställt den gröna omställningen på sin spets. Aldrig tidigare har så mycket offentliga medel satsats på att få igång ekonomin, och aldrig tidigare har våra beteenden förändrats så snabbt. Ur detta perspektiv är krisen ett gyllene tillfälle att gifta samman kraftfulla stimulanser och reformer med klimatmålen.

Med en grön omstartsagenda kan Sverige bli en klimatsmart föregångare, som utöver att bygga välstånd på hemmaplan kan skapa innovativa lösningar som replikeras i resten av världen. Men hur säkerställer vi att det blir så? Vad kan vi ta med oss från den akuta krispolitiken när vi stakar ut vägen framåt? Kan grön omställning fungera som en krisåtgärd på kort sikt? I vilken mån kan näringslivet bidra till en hållbar omstart?

Hör Maria Wetterstrand presentera sina förslag från Omstartskommissionen, och företrädare för politik och näringsliv ge sin syn på frågan.

Medverkande:  

Maria Wetterstrand, kommissionär, Omstartskommissionen 

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister (MP) 

Svante Axelsson, samordnare, Fossilfritt Sverige 

Michael Kjeller, vice vd och chef för kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksam 

Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska Group 

Mikael Hannus, innovationsdirektör, Stora Enso 

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB 

 

Seminariet sänds via  Stockholms Handelskammares hemsida  samt på vår  Facebook-sida.