English en

Vägen mot en cykelstad

16 juni 2023
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Stockholms framtid som ledande cykelstad.

Sedan pandemin har många städer i Europa och i övriga världen intagit en stark hållning för att utveckla mikromobilitet och aktiva resenätverk för sina invånare. Genom att använda taktiska urbanismstrategier och bygga popup-lösningar har dessa städer, nästan över en natt, lyckats ändra sitt transporterbjudande till ett grönare, säkrare och mer attraktivt alternativ. 

Även Stockholm har potentialen att bli en cykelstad likt Köpenhamn och Amsterdam, men för att lyckas med det måste vi först skapa ett sammanhållet, säkert nätverk av cykelinfrastruktur – som också är tillgängligt för alla.

Just nu utvecklas Stockholms cykelnät med målet att bygga ut nätet fram till 2030. Men vilka förändringar kan vi göra på kortare sikt, för att koppla ihop cykelnätet och öka möjligheten för fler människor att börja använda cykeln i dag?

Fredag den 16 juni klockan 12.00–13.00 bjuder vi in till ett seminarium med cykelnätverksexperten och vd:n Lucas Harms från den holländska cykelambassaden, samt experter och politiker i Stockholmsområdet, där vi diskuterar vad som krävs för att Stockholm ska nå hela vägen och bli den världsledande cykelstaden.

Keynote

Panel

Seminariet modereras av Markus Sjöqvist, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare.

Lunch serveras från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet kommer också att sändas digitalt.

Välkommen!