English en

Välfärdslunch – vågar du bli gammal och sjuk i huvudstadsregionen?

20 juni 2023
12.00–13.30

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Välfärd som levererar högkvalitativ och tillgänglig vård, skola och omsorg är en förutsättning för ett välmående samhälle och ett växande näringsliv.

Få sektorer är dock så politiskt laddade som välfärdssektorn. En ideologiskt präglad debatt kring grundförutsättningarna för välfärden har i många år skapat osäkerhet och låsningar i för att ta itu med välfärdens långsiktiga knäckfrågor.

För att nämna några: Svagare konjunktur, sviktande skatteunderlag, åldrande befolkning, brist på arbetskraft. Det behövs nya arbetsformer, ökad produktivitet och förenklat samspel mellan privat och offentligt.

Hur säkras en välfärd som möter invånarnas behov? Vad betyder välfärden för hela näringslivets framgång? Hur anpassas dagens system och ambition till svagare ekonomi och brist på kompetens och folk? Och måste välfärdsdebatten vara så polariserad?

Medverkande

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M)

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal och Facken i välfärden
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Britta Wallberg, vd Capio
Mark Jensen, vd Ambea
Niclas Skyttberg, chefläkare Aleris Group

Emilie Orring, regionråd, Region Uppsala (M)
Torun Boucher, äldre- och kulturborgarråd, Stockholms stad (V)
Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm

Moderator: Tomas Stavbom, regionchef Uppsala län, Stockholms Handelskammare

Seminarium kl. 12.00-13.00. Lunch och mingel från kl. 11.30 i Stockholms Handelskammers lokaler på Regeringsgatan 29, Stockholm

Stockholms Handelskammares utmärkelse i Peje Emilssons anda

Tisdagen den 20 juni klockan 13.00–13.30 avslutas välfärdslunchen ”Vågar du bli gammal och sjuk i framtiden?” med utdelning av Stockholms Handelskammares utmärkelse i Peje Emilssons anda.

”Stockholms Handelskammares utmärkelse i Peje Emilssons anda ska tillfalla ett projekt eller ett initiativ där en privat entreprenör med hjälp av nya, innovativa grepp, visat på god hushållning med våra gemensamma skattepengar och därmed skapat mätbar samhällsnytta.”

Efter att pristagarna har presenterats har vi ett kortare panelsamtal om samordningen mellan offentlig och privat verksamhet.

Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou, delar ut priset och leder panelsamtalet.