English en

Vilken är egentligen Europas bästa huvudstad?

21 april 2022
11.30–13.00

Alla städer har olika styrkor och svagheter. Det kan handla om möjligheterna till arbete och boende, hur bra välfärdssystemet fungerar, vad för slags trygghet som finns i staden, samt i vilken mån man kan ta del av såväl sprudlande kultur som välmående natur. Sammanvägt ger detta en ganska bra bild över hur välfungerande en stad är. 

I nästa led kan vi därför undersöka hur olika städer står sig mot varandra, deras relativa konkurrenskraft.  

Så hur bra mår våra europeiska huvudstäder – och hur står sig Stockholm i konkurrensen om att vara Europas bästa huvudstadsregion?  

Torsdagen den 21 april klockan 11.30–13.00 lanserar Stockholms Handelskammare en ny konkurrenskraftsrapport, där vi har kartlagt 27 europeiska huvudstäder utifrån 11 områden och 70 indikatorer. Vilken stad är egentligen Europas bästa? Och var i skalan placerar sig Stockholm?  

Välkommen till ett samtal om Stockholms styrkor och utmaningar – om städers framtid och framgång.  

Medverkande:  

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad 
Jan Vapaavuori, fd. borgmästare i Helsingfors, fd. Finlands näringsminister och bostadsminister 
Vidar Helgesen, vd Nobelstiftelsen i Stockholm, fd. Norges klimat- och miljöminister  
Johan Kuylenstierna, ordförande, Klimatpolitiska rådet    
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan 
Klas Tikkanen, Chief Operating Officer, Nordic Capital  
Sara Kappelmark, COO & CFO at Norrsken Foundation
Stefan Westerberg, chefekonom, Stockholms Handelskammare   

 

Samtalet leds av Daniella Waldfogel näringspolitisk chef på Stockholms handelskammare.  

Mingel och servering av lunch från klockan 11.00 för de som deltar på plats.  
Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube.  

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail