English en
what's next: Architecture

What’s Next: Architecture

24 oktober 2023
14.00–15.30

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Få saker engagerar lika mycket som fysisk förändring av staden. Det märks inte minst här i Stockholm, där debatten om olika stadsutvecklingsprojekt gått varm de senaste åren. Ofta fastnar diskussionerna i frågor om fint eller fult, för modernt eller alltför tråkigt, om man ska bygga på höjden eller i gammal stil.

Men hur står sig egentligen Stockholm som arkitekturstad? Vilken arkitektur efterfrågas? Vad fyller egentligen god arkitektur för funktion i en stad? Och varför vågar vissa städer mycket mer?

Tisdagen den 24 oktober klockan 14.00–15.30 ska vi – tiderna till trots – varken prata vikande byggande, bostadsbrist eller utmaningar på fastighetsmarknaden – vi ska prata arkitektur!

Varmt välkommen!

Medverkande

Parisa Liljestrand, kulturminister

Rahel Belatchew, vd Belatchew arkitekter

Thomas Sandell, chefsarkitekt och medgrundare Sandellsandberg 

Janica Wiklander, vd Henning Larsen Architects Sverige

Mark Isitt, arkitekturkritiker, författare och journalist 

What’s next: Architecture modereras av Daniella Waldfogel, vice vd Stockholms Handelskammare

Fika serveras från klockan 13.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet sänds också digitalt.

What's Next: Sthlm Identity

What’s Next:

What’s Next: är Stockholms Handelskammares serie av nedslag inom trender och förändringar i staden.

Johanna Lorentzi, senior projektledare på Stockholms Handelskammare

Johanna Lorentzi

Senior projektledare johanna.lorentzi@stockholmshandelskammare.se E-mail