Retail

What’s Next: Retail

5 april 2023
12.00–13.00
Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Handeln har genomgått stora förändringar under de gånga åren, särskilt i våra större städer. Pandemin slog ut stora delar av den fysiska handeln – och banade väg för en ökad e-handel.  

Nu är vi inne i en lågkonjunktur som återigen förändrar förutsättningarna för vad och hur vi konsumerar.  

Omvärldsläget har minst sagt satt handeln i ett tillstånd av konstant förändring – vad kommer egentligen här näst? Kommer upplevelsebaserade miljöer ta över den traditionella butiken – och i så fall hur? Vilka lösningar möter upp framtida konsumentbeteenden? Och hänger våra stadsmiljöer med i de förändringar som handeln går igenom?   

Välkomna till ett seminarium, onsdagen den 5 april klockan 12.00–13.00, där vi tillsammans med några initierade röster tar tempen på morgondagens handel och hur den förändrar vår stad.  

Medverkande

  • Håkan Forsell, urbanhistoriker och professor, Stockholms universitet 
  • Kristofer Tonström, vd, Clas Ohlson
  • Hans Skruvfors, vd, Foodora
  • Igor Borg, ansvarig förvaltning, Fastpartner
  • Henriette Johansson, affärsområdeschef handel, Vasakronan
  • Jonas Ericsson, partner, Strategisk Arkitektur  

Seminariet modereras av Stefan Westerberg, chefekonom och Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg på Stockholms Handelskammare.    

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet kommer också att sändas digitalt.   

Välkommen! 

Sthlm identity

What's Next:

What's Next: är Stockholms Handelskammares serie av nedslag inom trender och förändringar i staden. Under våren 2023 anordnas en rad event och seminarium som lyfter hur utvecklingen ser ut framåt.

Johanna Lorentzi, senior projektledare på Stockholms Handelskammare
Johanna Lorentzi
Senior projektledare