English en

What’s Next: Retail

05 april 2023
12.00–13.00

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Stockholm

Handeln har genomgått stora förändringar under de gånga åren, särskilt i våra större städer. Pandemin slog ut stora delar av den fysiska handeln – och banade väg för en ökad e-handel.  

Nu är vi inne i en lågkonjunktur som återigen förändrar förutsättningarna för vad och hur vi konsumerar.  

Omvärldsläget har minst sagt satt handeln i ett tillstånd av konstant förändring – vad kommer egentligen här näst? Kommer upplevelsebaserade miljöer ta över den traditionella butiken – och i så fall hur? Vilka lösningar möter upp framtida konsumentbeteenden? Och hänger våra stadsmiljöer med i de förändringar som handeln går igenom?   

Välkomna till ett seminarium, onsdagen den 5 april klockan 12.00–13.00, där vi tillsammans med några initierade röster tar tempen på morgondagens handel och hur den förändrar vår stad.  

Medverkande

Seminariet modereras av Stefan Westerberg, chefekonom och Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg på Stockholms Handelskammare.    

Lunch och mingel från klockan 11.30 i Stockholms Handelskammares lokaler på Regeringsgatan 29. Seminariet kommer också att sändas digitalt.   

Välkommen! 

What’s Next:

What’s Next: är Stockholms Handelskammares serie av nedslag inom trender och förändringar i staden.