carabiner

Hur gör man?

Avtalen:

 • Ladda ner modellavtalet och depostitionsavtalet. Modellavtalet kan inte ändras utan vill man göra ändringar gör man detta i Depositionsavtalet.
   
 • Justera Depositionsavtalet efter omständigheterna i det enskilda fallet utan att ändra de bestämmelser som rör Stockholms Handelskammare. (Se kommentarer till avtalet.)
    
 • Genom att signera Depositionsavtalet förbinder man sig till villkoren i Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014, dock med undantag av de ändringar som görs i Depositionsavtalet.
   
 • Mejla utkastet av Depositionsavtalet för kontroll till escrow@chamber.se
 • Efter bekräftelse, skall Depositionsavtalet signeras i tre (3) original och skickas till Stockholms Handelskammare för signering till följande adress:
   

Stockholms Handelskammare
Depositioner 
Box 16050
103 21 Stockholm
 

 • Nu kan deponering ske enligt anvisningarna i Modellavtalet § 2. 

Deponeringen

 • Paketera komplett källkod och dokumentation. Stockholms Handelskammare verifierar inte detta utan sådan försäkran får göras upp mellan parterna.
   
 • Försegla paketet så att det inte går att öppna och återsluta.
   
 • Märk utanpå förseglat paket: parternas namn, diarienummer, innehåll och datum för försegling. Detta är själva depositionen som inte får öppnas av Stockholms Handelskammare. 
  Eventuellt följebrev ska inte läggas inuti paketet.
   
 • Lägg depositionen (och eventuellt följebrev) i ett ytterkuvert märkt "Källkodsdeponering" som skickas till Stockholms Handelskammare.

Adress:

Stockholms Handelskammare
Deponering 
Box 16050
103 21 Stockholm

Dokument på svenska

Deponeringsavtal

Ladda ner avtalet.

Tilläggsavtal

Ladda ner avtalet.

Documents in English

Escrow agreement

Click to download.

Amendment agreement

Click to download.